23609800
Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness er vores naturlige evne til bevidst at være opmærksomme i nuet på en nærværende, omsorgsfuld og ikke dømmende måde.

Hvorfor træne mindfulness?

Mange af os oplever, at vi til dagligt lever et travlt liv i et højt tempo med mange distraktioner og et stort informationsload. Vores krop har brug for hvile og restitution og vores sind har brug for en pause for at kunne genvinde balance og klarhed. Når vi systematisk træner mindfulness kan vi over tid reducere stresssymptomer, mindske bekymringstendens, bedre vores livskvalitet og styrke vores mentale sundhed.

Kognitiv Center København afholder løbende forskellige former for mindfulnesskurser.

Hør mere om mindfulnesstræning på mindfulnesskurser og om stressbehandling med MBSR (mindfulnessbaseret stessreduktion).

Læs om mindfulness praksisdag for dig som tidligere har deltaget i et mindfulnesskursus og som ønsker at opleve en dag med stilhed og fordybelse.

Hør indtalte mindfulnessøvelser.

Måske har du selv oplevet at køre på motorvejen og pludseligt erfare, at du har kørt flere kilometer, uden at du har været nærværende? Måske har du oplevet, at du åbner en pose snack, smager på det første stykke og lidt senere undrer dig over, hvor resten af posens indhold blev af? Eller du har deltaget i et møde, og når du går ud af lokalet, kan du stort set ikke huske, hvad der er blevet sagt.

Uanset hvad vi foretager os, har vi en tendens til at blive fanget af vore tanker. Vi har en tendens til kun at være delvist nærværende. Den ene dag tager den anden, mens vi kun delvis er tilstede. En stor del af tiden er vi på vej videre og glemmer at stoppe op og være i sanserne. Vi glemmer at stoppe op og smage, dufte, se, lytte eller mærke.

I mindfulness trænes vores opmærksomhed, så vi bliver mere nærværende i nuet. Ved at blive opmærksomme på vore tanker, følelser og sanseindtryk, bliver vi bedre til ikke at blive fanget af tankerne. Vi bliver bedre til i stedet at betragte vore tanker ”blot som tanker”, der ikke nødvendigvis siger noget om virkeligheden.

Mindfulness har vist sig at være meget anvendelig både ved en række psykiske lidelser og til at øge psykisk trivsel hos personer uden psykisk lidelse. Mindfulness er blandt andet vist at kunne reducere stresssymptomer, at kunne mindske bekymringstanker og at kunne mindske risikoen for tilbagefald af depression, og mindfulness har fået stor udbredelse i vesten igennem de sidste årtier.

Hvordan arbejder vi med mindfulness?

Vi afholder løbende mindfulnesskurser. Du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mindfulnesskurserne. Hvis du allerede er i et forløb hos os kan du drøfte med din behandler om det vil være relevant for dig at deltage i et mindfulnesskursus.

Hvorfor har vi brug for at træne at være nærværende?

Uanset hvad vi foretager os, har vi en tendens til at blive fanget af vore tanker. Vi har en tendens til kun at være delvist nærværende.

Vi går i bad om morgenen men lægger ikke mærke til fornemmelsen af vandet, der løber ned over kroppen. Måske er vi i tankerne midt i et personalemøde på kontoret. Vi spiser morgenmad men smager ikke på maden, men er i tankerne midt i den morgentrafik, vi om lidt risikerer at blive fanget af. Vi sidder på arbejdet og falder i staver. Måske fordi vi drømmer om, at vi havde mere tid med børnene eller vores partner. Vi kører hjem fra arbejdet uden at ænse, at bøgeskoven er nyudsprunget. Vi er sammen med vore børn men er fraværende, fordi vi tænker på, hvad vi skal lave til aftensmad, eller hvor vi kunne tænke os, at familien skulle rejse hen næste år i sommerferien. Vore aftener forsvinder ud af hænderne på os, mens tilfældige tv-programmer flimrer over fjernsynsskærmen.

Og dagene, aftenerne og nætterne kommer aldrig tilbage men forsvinder ud af vores liv som sand imellem hænderne. De mange muligheder for nærvær glider os at hænde, fordi vi så stor en del af tiden er på vej til det næste øjeblik.

Tidsskriftet Science bragte i 2010 artiklen ”A Wandering Mind Is an Unhappy Mind”. Artiklen beskriver en undersøgelse, hvor man igennem en periode, via sms, spurgte en gruppe personer, hvordan de havde det lige nu, hvad de lavede, og hvad de tænkte på. En af de vigtigste konklusioner er, at vi næsten halvdelen af tiden tænker på noget andet, end det vi laver, og at dette påvirker vores humør negativt.

Hvad er mindfulness?

Mindfulness tager udgangspunkt i en 2500 år gammel buddhistisk meditationspraksis, men er egentligt blot en bestemt måde at praktisere fuld opmærksomhed. Mindfulness betyder at være opmærksom på en særlig måde: bevidst, i nuet og ikke dømmende.

I mindfulness trænes vores opmærksomhed, så vi bliver mere nærværende i nuet. Ved at blive opmærksomme på vore tanker, følelser og sanseindtryk bliver vi bedre til ikke at blive fanget af tankerne. Det vil sige, vi bliver bedre til ikke at tage tankerne for pålydende. I stedet kan vi betragte tankerne som ”blot tanker”, der ikke nødvendigvis siger noget om virkeligheden.

At blive mere nærværende handler ikke bare om at kunne være i sanserne, men også om at blive mere bevidst. At vi kommer ud af at handle per automatik og i stedet mærker os selv og træffer bevidste valg. At vi mærker vore behov, mærker kroppens signaler.

Mindfulnesstræningen er en træning i at leve sit liv helt og fuldt, lige nu og hér. Gennem meditationsøvelser og yogaøvelser trænes evnen til at komme ud af ”doing mode” eller gøren og ind i ”being mode” eller væren.

Hvad er forskellen på doing mode og being mode?

Hvad er forskellen på doing mode og being mode?
Når vi er i ”doing mode”, handler vi. Vi arbejder på at nå bestemte mål. Vi forestiller os, hvad vi gerne vil opnå og planlægger så, hvordan vi kan nå dertil. Denne strategi fungerer glimrende, når vore mål er ydre. For eksempel når vi har inviteret venner til middag og planlægger, hvad vi vil servere, hvor vi vil købe ind, hvornår og i hvilken rækkefølge vi vil lave maden osv.

Men hvis vi opsætter mål som for eksempel at være lykkelige og så alligevel bliver ulykkelige, for eksempel over en uforudset hændelse, vil vi kunne risikere, at vi i doing mode bliver ved med at beskæftige os med tanker om, hvad vi skulle have gjort, tanker om ikke at slå til, eller at det aldrig bliver godt igen. Og disse tanker vil ikke hjælpe os med at finde en løsning på problemerne, men vil tværtimod fastholde os. I doing mode vil vores opmærksomhed, vores tanker, ofte være i fortiden eller i fremtiden. Meget af tiden vil man kunne opleve ikke at være helt tilstede i nuet. Vi dvæler ved situationer, som for længst er overstået, og vi bekymrer os om mulige problemer, som måske aldrig opstår.

Når sindet derimod er i being mode, er vores opmærksomhed ikke rettet imod at nå et bestemt mål, men vi er tilstede i sanserne. Vi oplever nuet direkte igennem vore sanser, og vi kan forholde os til tanker og følelser som midlertidige mentale fænomener. Men det er vanskeligt for os at forblive i being mode særligt længe ad gangen, inden vi igen bliver fanget af vore tanker.

Hvad sker der når vi træner mindfulness?

Når du går i gang med mindfulnesstræning, som for eksempel meditation med opmærksomhed på åndedrættet, vil du igen og igen opleve, at din opmærksomhed bliver fanget af dine tanker. Måske har du tanker om, hvad du laver lige nu, eller hvad du skal bagefter. Måske har du positive tanker, forventninger. Måske har du bekymringer. Tankerne vil strømme igennem hovedet på dig, indtil du pludseligt bliver opmærksom på det og kan vende din opmærksomhed tilbage til åndedrættet. I mindfulnesstræningen øver vi os på at registrere tankerne for derefter af give slip på tanken og vende opmærksomheden tilbage på åndedrættet. Vi træner at iagttage tankerne, som flygtige mentale fænomener, som opstår i vores sind, bliver hængende nogen tid for derefter at opløses og forsvinde lige som skyer på himlen. Vi træner at iagttage tankerne, men formålet er ikke at styre tankerne men at blive bevidste.

Meditation med opmærksomhed på åndedrættet er en central meditationsøvelse i mindfulness. Når vi træner opmærksomhed på åndedrættet, træner vi egentligt blot det at bemærke åndedrættet. Vi behøver ikke at gøre noget for at kontrollere det, vi behøver ikke at ændre åndedrættets rytme eller dybde, men kan bare lade det passe sig selv og lægge mærke til, hvordan lungerne, helt automatisk, fyldes med luft på indåndingen og tømmes for luft på udåndingen.

I mindfulness betragter vi åndedrættet som et anker, der kan hjælpe os til at forblive opmærksomme og nærværende i nuet. Opmærksomhed på åndedrættet er en effektiv måde at forblive nærværende i nuet og dermed ikke blive så fanget af tanker og følelser, se The Monkey Mind.

Litteraturforslag

Lev med livets katastrofer – sådan bruger du din krops og dit sinds visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom, af Jon Kabat-Zinn (præsentation af programmet MBSR – Mindfulness Baseret Stress Reduktioin).
Lige meget hvor du går hen, er du der, af Jon Kabat-Zinn.
Bevidst nærvær – en vej ud af nedtryktheden, af Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn (præsentation af programmet MBCT – Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi).
Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden, af Danny Penman & Mark Williams.
Mindfulness, af Lone Overby Fjordback
At leve et liv ikke vinde en krig, af Anna Kåver

Nyttige links

Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School
DANSK CENTER FOR MINDFULNESS, Aarhus Universitet

Mindfulness

Mindfulness er vores naturlige evne til bevidst at være opmærksomme i nuet på en nærværende, omsorgsfuld og ikke dømmende måde.

Hvorfor træne mindfulness?

Mange af os oplever, at vi til dagligt lever et travlt liv i et højt tempo med mange distraktioner og et stort informationsload. Vores krop har brug for hvile og restitution og vores sind har brug for en pause for at kunne genvinde balance og klarhed. Når vi systematisk træner mindfulness kan vi over tid reducere stresssymptomer, mindske bekymringstendens, bedre vores livskvalitet og styrke vores mentale sundhed.

Kognitiv Center København afholder løbende forskellige former for mindfulnesskurser.

Hør mere om mindfulnesstræning på mindfulnesskurser og om stressbehandling med MBSR (mindfulnessbaseret stessreduktion).

Læs om mindfulness praksisdag for dig som tidligere har deltaget i et mindfulnesskursus og som ønsker at opleve en dag med stilhed og fordybelse.

Hør indtalte mindfulnessøvelser.

Måske har du selv oplevet at køre på motorvejen og pludseligt erfare, at du har kørt flere kilometer, uden at du har været nærværende? Måske har du oplevet, at du åbner en pose snack, smager på det første stykke og lidt senere undrer dig over, hvor resten af posens indhold blev af? Eller du har deltaget i et møde, og når du går ud af lokalet, kan du stort set ikke huske, hvad der er blevet sagt.

Uanset hvad vi foretager os, har vi en tendens til at blive fanget af vore tanker. Vi har en tendens til kun at være delvist nærværende. Den ene dag tager den anden, mens vi kun delvis er tilstede. En stor del af tiden er vi på vej videre og glemmer at stoppe op og være i sanserne. Vi glemmer at stoppe op og smage, dufte, se, lytte eller mærke.

I mindfulness trænes vores opmærksomhed, så vi bliver mere nærværende i nuet. Ved at blive opmærksomme på vore tanker, følelser og sanseindtryk, bliver vi bedre til ikke at blive fanget af tankerne. Vi bliver bedre til i stedet at betragte vore tanker ”blot som tanker”, der ikke nødvendigvis siger noget om virkeligheden.

Mindfulness har vist sig at være meget anvendelig både ved en række psykiske lidelser og til at øge psykisk trivsel hos personer uden psykisk lidelse. Mindfulness er blandt andet vist at kunne reducere stresssymptomer, at kunne mindske bekymringstanker og at kunne mindske risikoen for tilbagefald af depression, og mindfulness har fået stor udbredelse i vesten igennem de sidste årtier.

Hvordan arbejder vi med mindfulness?

Vi afholder løbende mindfulnesskurser. Du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mindfulnesskurserne. Hvis du allerede er i et forløb hos os kan du drøfte med din behandler om det vil være relevant for dig at deltage i et mindfulnesskursus.

Hvorfor har vi brug for at træne at være nærværende?

Uanset hvad vi foretager os, har vi en tendens til at blive fanget af vore tanker. Vi har en tendens til kun at være delvist nærværende.

Vi går i bad om morgenen men lægger ikke mærke til fornemmelsen af vandet, der løber ned over kroppen. Måske er vi i tankerne midt i et personalemøde på kontoret. Vi spiser morgenmad men smager ikke på maden, men er i tankerne midt i den morgentrafik, vi om lidt risikerer at blive fanget af. Vi sidder på arbejdet og falder i staver. Måske fordi vi drømmer om, at vi havde mere tid med børnene eller vores partner. Vi kører hjem fra arbejdet uden at ænse, at bøgeskoven er nyudsprunget. Vi er sammen med vore børn men er fraværende, fordi vi tænker på, hvad vi skal lave til aftensmad, eller hvor vi kunne tænke os, at familien skulle rejse hen næste år i sommerferien. Vore aftener forsvinder ud af hænderne på os, mens tilfældige tv-programmer flimrer over fjernsynsskærmen.

Og dagene, aftenerne og nætterne kommer aldrig tilbage men forsvinder ud af vores liv som sand imellem hænderne. De mange muligheder for nærvær glider os at hænde, fordi vi så stor en del af tiden er på vej til det næste øjeblik.

Tidsskriftet Science bragte i 2010 artiklen ”A Wandering Mind Is an Unhappy Mind”. Artiklen beskriver en undersøgelse, hvor man igennem en periode, via sms, spurgte en gruppe personer, hvordan de havde det lige nu, hvad de lavede, og hvad de tænkte på. En af de vigtigste konklusioner er, at vi næsten halvdelen af tiden tænker på noget andet, end det vi laver, og at dette påvirker vores humør negativt.

Hvad er mindfulness?

Mindfulness tager udgangspunkt i en 2500 år gammel buddhistisk meditationspraksis, men er egentligt blot en bestemt måde at praktisere fuld opmærksomhed. Mindfulness betyder at være opmærksom på en særlig måde: bevidst, i nuet og ikke dømmende.

I mindfulness trænes vores opmærksomhed, så vi bliver mere nærværende i nuet. Ved at blive opmærksomme på vore tanker, følelser og sanseindtryk bliver vi bedre til ikke at blive fanget af tankerne. Det vil sige, vi bliver bedre til ikke at tage tankerne for pålydende. I stedet kan vi betragte tankerne som ”blot tanker”, der ikke nødvendigvis siger noget om virkeligheden.

At blive mere nærværende handler ikke bare om at kunne være i sanserne, men også om at blive mere bevidst. At vi kommer ud af at handle per automatik og i stedet mærker os selv og træffer bevidste valg. At vi mærker vore behov, mærker kroppens signaler.

Mindfulnesstræningen er en træning i at leve sit liv helt og fuldt, lige nu og hér. Gennem meditationsøvelser og yogaøvelser trænes evnen til at komme ud af ”doing mode” eller gøren og ind i ”being mode” eller væren.

Hvad er forskellen på doing mode og being mode?

Hvad er forskellen på doing mode og being mode?
Når vi er i ”doing mode”, handler vi. Vi arbejder på at nå bestemte mål. Vi forestiller os, hvad vi gerne vil opnå og planlægger så, hvordan vi kan nå dertil. Denne strategi fungerer glimrende, når vore mål er ydre. For eksempel når vi har inviteret venner til middag og planlægger, hvad vi vil servere, hvor vi vil købe ind, hvornår og i hvilken rækkefølge vi vil lave maden osv.

Men hvis vi opsætter mål som for eksempel at være lykkelige og så alligevel bliver ulykkelige, for eksempel over en uforudset hændelse, vil vi kunne risikere, at vi i doing mode bliver ved med at beskæftige os med tanker om, hvad vi skulle have gjort, tanker om ikke at slå til, eller at det aldrig bliver godt igen. Og disse tanker vil ikke hjælpe os med at finde en løsning på problemerne, men vil tværtimod fastholde os. I doing mode vil vores opmærksomhed, vores tanker, ofte være i fortiden eller i fremtiden. Meget af tiden vil man kunne opleve ikke at være helt tilstede i nuet. Vi dvæler ved situationer, som for længst er overstået, og vi bekymrer os om mulige problemer, som måske aldrig opstår.

Når sindet derimod er i being mode, er vores opmærksomhed ikke rettet imod at nå et bestemt mål, men vi er tilstede i sanserne. Vi oplever nuet direkte igennem vore sanser, og vi kan forholde os til tanker og følelser som midlertidige mentale fænomener. Men det er vanskeligt for os at forblive i being mode særligt længe ad gangen, inden vi igen bliver fanget af vore tanker.

Hvad sker der når vi træner mindfulness?

Når du går i gang med mindfulnesstræning, som for eksempel meditation med opmærksomhed på åndedrættet, vil du igen og igen opleve, at din opmærksomhed bliver fanget af dine tanker. Måske har du tanker om, hvad du laver lige nu, eller hvad du skal bagefter. Måske har du positive tanker, forventninger. Måske har du bekymringer. Tankerne vil strømme igennem hovedet på dig, indtil du pludseligt bliver opmærksom på det og kan vende din opmærksomhed tilbage til åndedrættet. I mindfulnesstræningen øver vi os på at registrere tankerne for derefter af give slip på tanken og vende opmærksomheden tilbage på åndedrættet. Vi træner at iagttage tankerne, som flygtige mentale fænomener, som opstår i vores sind, bliver hængende nogen tid for derefter at opløses og forsvinde lige som skyer på himlen. Vi træner at iagttage tankerne, men formålet er ikke at styre tankerne men at blive bevidste.

Meditation med opmærksomhed på åndedrættet er en central meditationsøvelse i mindfulness. Når vi træner opmærksomhed på åndedrættet, træner vi egentligt blot det at bemærke åndedrættet. Vi behøver ikke at gøre noget for at kontrollere det, vi behøver ikke at ændre åndedrættets rytme eller dybde, men kan bare lade det passe sig selv og lægge mærke til, hvordan lungerne, helt automatisk, fyldes med luft på indåndingen og tømmes for luft på udåndingen.

I mindfulness betragter vi åndedrættet som et anker, der kan hjælpe os til at forblive opmærksomme og nærværende i nuet. Opmærksomhed på åndedrættet er en effektiv måde at forblive nærværende i nuet og dermed ikke blive så fanget af tanker og følelser, se The Monkey Mind.

Litteraturforslag

Lev med livets katastrofer – sådan bruger du din krops og dit sinds visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom, af Jon Kabat-Zinn (præsentation af programmet MBSR – Mindfulness Baseret Stress Reduktioin).
Lige meget hvor du går hen, er du der, af Jon Kabat-Zinn.
Bevidst nærvær – en vej ud af nedtryktheden, af Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn (præsentation af programmet MBCT – Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi).
Mindfulness – en guide til at finde fred i en hektisk verden, af Danny Penman & Mark Williams.
Mindfulness, af Lone Overby Fjordback
At leve et liv ikke vinde en krig, af Anna Kåver

Nyttige links

Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School
DANSK CENTER FOR MINDFULNESS, Aarhus Universitet