23609800
Helbredsangst

Helbredsangst

Helbredsangst er angst for at have én eller flere alvorlige sygdomme.

Frygter du ofte at du fejler noget alvorligt og har du brug for hjælp til ikke at blive så fanget af sygdomstankerne?

Måske har du ofte bekymringer om at du kan have kræft, dissemineret sklerose eller en anden alvorlig lidelse. Måske kender du til at holde øje med bestemte fysiske symptomer, som du frygter kan være tegn på alvorlig sygdom? Eller at du på google undersøger for mulige årsager til svimmelhed eller træthed, for så blot at blive endnu mere bekymret for alvorlig sygdom? Måske har du ofte kontakt til dit egen læge eller lægevagten?

Ved helbredsangst forstår man angst for at have én eller flere alvorlige sygdomme. Helbredsangst er ikke en diagnose i vores diagnosesystem ICD-10, men har ligheder med det man i diagnosesystemet kalder Hypokonder tilstand.

Hos personer med helbredsangst kan tankerne om mulig sygdom fylde en stor del af tiden. Angsten for at fejle noget alvorligt er pinefuld og påvirker hverdagen. Ofte fører angsten til hyppige kontakter til praktiserende læge og til speciallæger og mange personer med helbredsangst har fået foretaget en række undersøgelser som hjertekardiogram, blodprøver, CT- og MR scanninger mm. De mange normale undersøgelser kan kun kortvarigt overbevise personen om at der ikke er tegn på fysisk sygdom.

På Kognitiv Center København behandler vi helbredsangst med forskellige former for kognitiv terapi. I terapien vil vi have fokus på, hvordan den konstante opmærksomhed på sygdom ikke er nødvendig for at holde sig rask og hvordan adfærden er med til at vedligeholde angsten. Herudover vil vi arbejde med at træne at have en anden relation til tankerne, at kunne iagttage sine tanker uden at blive så fanget af dem. Det at ”tanker er bare tanker” er centralt i de former for kognitiv terapi, som man kalder 3. generation kognitiv terapi. Eksempler på 3. generations kognitiv terapi er mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy og Metakognitiv terapi.

Hvis det er relevant for dig, har du mulighed for at deltage i et mindfulnesskursus.

Helbredsangst

Helbredsangst er angst for at have én eller flere alvorlige sygdomme.

Frygter du ofte at du fejler noget alvorligt og har du brug for hjælp til ikke at blive så fanget af sygdomstankerne?

Måske har du ofte bekymringer om at du kan have kræft, dissemineret sklerose eller en anden alvorlig lidelse. Måske kender du til at holde øje med bestemte fysiske symptomer, som du frygter kan være tegn på alvorlig sygdom? Eller at du på google undersøger for mulige årsager til svimmelhed eller træthed, for så blot at blive endnu mere bekymret for alvorlig sygdom? Måske har du ofte kontakt til dit egen læge eller lægevagten?

Ved helbredsangst forstår man angst for at have én eller flere alvorlige sygdomme. Helbredsangst er ikke en diagnose i vores diagnosesystem ICD-10, men har ligheder med det man i diagnosesystemet kalder Hypokonder tilstand.

Hos personer med helbredsangst kan tankerne om mulig sygdom fylde en stor del af tiden. Angsten for at fejle noget alvorligt er pinefuld og påvirker hverdagen. Ofte fører angsten til hyppige kontakter til praktiserende læge og til speciallæger og mange personer med helbredsangst har fået foretaget en række undersøgelser som hjertekardiogram, blodprøver, CT- og MR scanninger mm. De mange normale undersøgelser kan kun kortvarigt overbevise personen om at der ikke er tegn på fysisk sygdom.

På Kognitiv Center København behandler vi helbredsangst med forskellige former for kognitiv terapi. I terapien vil vi have fokus på, hvordan den konstante opmærksomhed på sygdom ikke er nødvendig for at holde sig rask og hvordan adfærden er med til at vedligeholde angsten. Herudover vil vi arbejde med at træne at have en anden relation til tankerne, at kunne iagttage sine tanker uden at blive så fanget af dem. Det at ”tanker er bare tanker” er centralt i de former for kognitiv terapi, som man kalder 3. generation kognitiv terapi. Eksempler på 3. generations kognitiv terapi er mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy og Metakognitiv terapi.

Hvis det er relevant for dig, har du mulighed for at deltage i et mindfulnesskursus.