23609800
MBSR

MBSR (mindfulnessbaseret stressreduktion) stressbehandling

9-ugers kursus i mindfulness-baseret stressreduktion

Kurset henvender sig til dig, der føler dig belastet og oplever stresssymptomer og som ønsker at træne færdigheder, der kan hjælpe til at genfinde glæde, tilfredshed og livskvalitet i hverdagen.

Hvad er Stress?

Stress er en tilstand, der opstår når vi belastes. Langvarig stress belaster vores krop og sind, og kan udvikle sig til sygdom eller medvirke til en forværring af allerede kendt sygdom. Stress er på kort sigt en hensigtsmæssig reaktion, der hjælper kroppen til at klare belastninger og gør os ”fit for fight”. På kort sigt hjælper stressreaktionen kroppen til, at vi kan yde maksimalt, og klare ekstraordinært store belastninger.

Men på længere sigt er stressreaktionen uhensigtsmæssig og kan føre til psykiske symptomer i form af anspændthed, irritabilitet, manglende glæde, angst, hukommelses- og koncentrationsproblemer, en række fysiske symptomer som hovedpine, svimmelhed, muskelspændinger, søvnproblemer, anspændthed, hjertebanken, problemer med fordøjelsen, nedsat sexlyst, påvirket immunforsvar samt ændret adfærd med hensyn til kost og brug af stimulanser.

Forskning viser blandt andet, at langvarig stress kan lede til forhøjet blodtryk, svækkelse af immunforsvaret og øge risikoen for infektioner og sygdom.

Hvorfor vælge Mindfulness-baseret stressreduktion?

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er den mest udbredte og bedst dokumenterede mindfulness-baserede intervention i forhold til at behandle stresstilstande. MBSR blev udviklet i 1979 ved Universitet ved Massachusetts Medical School i USA af nu professor emeritus Jon Kabat-Zinn.

MBSR henvender sig ikke til én bestemt målgruppe, men kan ses som en folkesundhedsintervention, der kan fremme mental sundhed og mindske stresssymptomer, både hos raske personer og hos personer med psykisk lidelse. De primære ”værktøjer” i MBSR er meditations- og yogaøvelser, som bruges til at træne opmærksomheden og til at styrke evnen til at møde stress og belastninger med større indsigt og venlighed.

Hvordan foregår kurset?

MBSR er et 8-ugers gruppebaseret forløb med 10-18 deltagere, og undervisningen varetages af erfarne mindfulness-instruktører. MBSR mindfulness-instruktørerne i Kognitiv Center København er alle uddannede på Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet.

MBSR-programmet forløber over 9 uger med ugentlige sessioner af 2,5 times varighed, dog er 7. session på 5 timer. Træningen foregår i gruppe og veksler mellem øvelser og kortere oplæg om stress, perception og kommunikation. Der forudsættes daglig hjemmetræning i op til 45 minutter. For at få størst muligt udbytte af kurset er det vigtigt at prioritere hjemmetræningen. Hvis du får brug for det, er der mulighed for sideløbende individuelle samtaler med psykoterapeut, psykolog eller psykiater.

Er der effekt af mindfulness-baseret stressreduktion?

MBSR et videnskabeligt velundersøgt program. Det er bl.a. vist at kunne reducere stress- og angstsymptomer, både hos raske personer og hos personer med psykisk lidelse. Hos personer med kroniske smerter ses desuden en større accept af smerterne, så de opleves mindre indgribende i hverdagen.

Er du interesseret?

Kognitiv Center København afholder løbende kurser i Mindfulness-baseret stressreduktion. Du kan se datoerne for næste hold under de enkelte mindfulnesskurser

Et kursusforløb starter med en indledende samtale hos en psykolog eller psykoterapeut, pris kr. 1.200. Hvis du aktuelt har symptomer på psykisk lidelse, som for eksempel stresssymptomer, er der brug for en længere indledende samtale for at kunne vurdere, om MBSR kurset er det rigtige behandlingstilbud for dig og prisen er da kr. 2.400.

Selve MBSR-kurset koster kr. 4.600. Prisen inkluderer adgang til lydfiler med meditationsøvelserne samt handouts efter hver session.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at aftale tid til en indledende samtale hos en psykolog, hvor vi kan afstemme forventninger og sammen vurdere, om MBSR er det rigtige for dig på nuværende tidspunkt.

Hør mere om mindfulnesstræning på mindfulnesskurser.

Læs om mindfulness praksisdag for dig som tidligere har deltaget i et mindfulnesskursus og som ønsker at opleve en dag med stilhed og fordybelse.

Hør indtalte mindfulnessøvelser.

MBSR (mindfulnessbaseret stressreduktion) stressbehandling

9-ugers kursus i mindfulness-baseret stressreduktion

Kurset henvender sig til dig, der føler dig belastet og oplever stresssymptomer og som ønsker at træne færdigheder, der kan hjælpe til at genfinde glæde, tilfredshed og livskvalitet i hverdagen.

Hvad er Stress?

Stress er en tilstand, der opstår når vi belastes. Langvarig stress belaster vores krop og sind, og kan udvikle sig til sygdom eller medvirke til en forværring af allerede kendt sygdom. Stress er på kort sigt en hensigtsmæssig reaktion, der hjælper kroppen til at klare belastninger og gør os ”fit for fight”. På kort sigt hjælper stressreaktionen kroppen til, at vi kan yde maksimalt, og klare ekstraordinært store belastninger.

Men på længere sigt er stressreaktionen uhensigtsmæssig og kan føre til psykiske symptomer i form af anspændthed, irritabilitet, manglende glæde, angst, hukommelses- og koncentrationsproblemer, en række fysiske symptomer som hovedpine, svimmelhed, muskelspændinger, søvnproblemer, anspændthed, hjertebanken, problemer med fordøjelsen, nedsat sexlyst, påvirket immunforsvar samt ændret adfærd med hensyn til kost og brug af stimulanser.

Forskning viser blandt andet, at langvarig stress kan lede til forhøjet blodtryk, svækkelse af immunforsvaret og øge risikoen for infektioner og sygdom.

Hvorfor vælge Mindfulness-baseret stressreduktion?

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er den mest udbredte og bedst dokumenterede mindfulness-baserede intervention i forhold til at behandle stresstilstande. MBSR blev udviklet i 1979 ved Universitet ved Massachusetts Medical School i USA af nu professor emeritus Jon Kabat-Zinn.

MBSR henvender sig ikke til én bestemt målgruppe, men kan ses som en folkesundhedsintervention, der kan fremme mental sundhed og mindske stresssymptomer, både hos raske personer og hos personer med psykisk lidelse. De primære ”værktøjer” i MBSR er meditations- og yogaøvelser, som bruges til at træne opmærksomheden og til at styrke evnen til at møde stress og belastninger med større indsigt og venlighed.

Hvordan foregår kurset?

MBSR er et 8-ugers gruppebaseret forløb med 10-18 deltagere, og undervisningen varetages af erfarne mindfulness-instruktører. MBSR mindfulness-instruktørerne i Kognitiv Center København er alle uddannede på Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet.

MBSR-programmet forløber over 9 uger med ugentlige sessioner af 2,5 times varighed, dog er 7. session på 5 timer. Træningen foregår i gruppe og veksler mellem øvelser og kortere oplæg om stress, perception og kommunikation. Der forudsættes daglig hjemmetræning i op til 45 minutter. For at få størst muligt udbytte af kurset er det vigtigt at prioritere hjemmetræningen. Hvis du får brug for det, er der mulighed for sideløbende individuelle samtaler med psykoterapeut, psykolog eller psykiater.

Er der effekt af mindfulness-baseret stressreduktion?

MBSR et videnskabeligt velundersøgt program. Det er bl.a. vist at kunne reducere stress- og angstsymptomer, både hos raske personer og hos personer med psykisk lidelse. Hos personer med kroniske smerter ses desuden en større accept af smerterne, så de opleves mindre indgribende i hverdagen.

Er du interesseret?

Kognitiv Center København afholder løbende kurser i Mindfulness-baseret stressreduktion. Du kan se datoerne for næste hold under de enkelte mindfulnesskurser

Et kursusforløb starter med en indledende samtale hos en psykolog eller psykoterapeut, pris kr. 1.200. Hvis du aktuelt har symptomer på psykisk lidelse, som for eksempel stresssymptomer, er der brug for en længere indledende samtale for at kunne vurdere, om MBSR kurset er det rigtige behandlingstilbud for dig og prisen er da kr. 2.400.

Selve MBSR-kurset koster kr. 4.600. Prisen inkluderer adgang til lydfiler med meditationsøvelserne samt handouts efter hver session.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at aftale tid til en indledende samtale hos en psykolog, hvor vi kan afstemme forventninger og sammen vurdere, om MBSR er det rigtige for dig på nuværende tidspunkt.

Hør mere om mindfulnesstræning på mindfulnesskurser.

Læs om mindfulness praksisdag for dig som tidligere har deltaget i et mindfulnesskursus og som ønsker at opleve en dag med stilhed og fordybelse.

Hør indtalte mindfulnessøvelser.