23609800
Belastningsreaktioner

Belastningsreaktion

Belastningsreaktioner er reaktioner efter meget svære akutte belastninger, som for eksempel ulykker. Tilpasningsreaktioner er reaktioner efter betydende livsændringer, som har medført længerevarende belastning, som for eksempel tab, skilsmisse eller fyring.

Har du været udsat for svære belastninger eller betydende livsændringer og har du brug for hjælp til at komme videre?

Ved belastningsreaktioner forstår vi reaktioner efter meget svære belastninger, som for eksempel ulykker.

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en forsinket reaktion på en traumatisk begivenhed af exceptionel truende eller katastrofeagtig karakter. Reaktionen er kendetegnet ved tilbagevendende genoplevelse af traumet (flashbacks), påtrængende erindringer eller gentagne mareridt eller at udsættelse for omstændigheder der minder om traumet udløser stærkt ubehag. Herudover tendens til at undgå alt der minder om traumet, samt enten manglende erindringer om den traumatiske oplevelse eller psykisk overfølsomhed med søvnproblemer, irritabilitet, koncentrationsproblemer, tendens til at være overårvågen samt til at fare sammen.

Ved tilpasningsreaktioner forstår vi reaktioner efter betydende livsændringer, som for eksempel tab, skilsmisse, fyring mm. Typiske symptomer er forskellige grader af nedtrykthed, angst, bekymringstendens og påvirket funktionsniveau.

På Kognitiv Center København tilbyder vi behandling med kognitiv terapi og mindfulness og hvis du herudover også har behov for medicin hjælper vore speciallæger med at finde det helt rigtige til dig.

Belastningsreaktion

Belastningsreaktioner er reaktioner efter meget svære akutte belastninger, som for eksempel ulykker. Tilpasningsreaktioner er reaktioner efter betydende livsændringer, som har medført længerevarende belastning, som for eksempel tab, skilsmisse eller fyring.

Har du været udsat for svære belastninger eller betydende livsændringer og har du brug for hjælp til at komme videre?

Ved belastningsreaktioner forstår vi reaktioner efter meget svære belastninger, som for eksempel ulykker.

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en forsinket reaktion på en traumatisk begivenhed af exceptionel truende eller katastrofeagtig karakter. Reaktionen er kendetegnet ved tilbagevendende genoplevelse af traumet (flashbacks), påtrængende erindringer eller gentagne mareridt eller at udsættelse for omstændigheder der minder om traumet udløser stærkt ubehag. Herudover tendens til at undgå alt der minder om traumet, samt enten manglende erindringer om den traumatiske oplevelse eller psykisk overfølsomhed med søvnproblemer, irritabilitet, koncentrationsproblemer, tendens til at være overårvågen samt til at fare sammen.

Ved tilpasningsreaktioner forstår vi reaktioner efter betydende livsændringer, som for eksempel tab, skilsmisse, fyring mm. Typiske symptomer er forskellige grader af nedtrykthed, angst, bekymringstendens og påvirket funktionsniveau.

På Kognitiv Center København tilbyder vi behandling med kognitiv terapi og mindfulness og hvis du herudover også har behov for medicin hjælper vore speciallæger med at finde det helt rigtige til dig.