23609800

Kognitiv terapi

Grundlaget for kognitiv terapi er sammenhængen imellem tanker, følelser og adfærd. I en bestemt situation vil vores følelser påvirkes af de tanker vi gør os – vores kognition. Det er altså ikke blot situationen i sig selv, men også vores tanker i situationen – hvilken betydning vi tillægger den – der påvirker vores følelser. Den strøm af tanker, vi ubevidst gør os i en bestemt situation – vores automatiske tanker – er som en brille vi ser verden igennem.

Vores tidligere erfaringer påvirker indholdet af de automatiske tanker, og i nogle tilfælde kan tankerne være uhensigtsmæssige – såkaldte negative automatiske tanker. I kognitiv terapi arbejder terapeut og klient sammen om at identificere uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, og vi vil sammen undersøge alternative – og mere realistiske – tanke og handlemåder. Hjemmearbejde er en væsentlig del at kognitiv terapi. Sammen vil vi udtænke, hvordan de nye strategier og redskaber, du har erhvervet dig i terapien, kan efterprøves imellem sessionerne, og hvilke adfærdseksperimenter du kan gøre for at indsamle yderligere information. Kognitiv terapi er således et teamwork, og målet er at styrke din evne til selv at identificere og ændre uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre. Du bliver din egen terapeut.

Kognitiv terapi

Grundlaget for kognitiv terapi er sammenhængen imellem tanker, følelser og adfærd. I en bestemt situation vil vores følelser påvirkes af de tanker vi gør os – vores kognition. Det er altså ikke blot situationen i sig selv, men også vores tanker i situationen – hvilken betydning vi tillægger den – der påvirker vores følelser. Den strøm af tanker, vi ubevidst gør os i en bestemt situation – vores automatiske tanker – er som en brille vi ser verden igennem.

Vores tidligere erfaringer påvirker indholdet af de automatiske tanker, og i nogle tilfælde kan tankerne være uhensigtsmæssige – såkaldte negative automatiske tanker. I kognitiv terapi arbejder terapeut og klient sammen om at identificere uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, og vi vil sammen undersøge alternative – og mere realistiske – tanke og handlemåder. Hjemmearbejde er en væsentlig del at kognitiv terapi. Sammen vil vi udtænke, hvordan de nye strategier og redskaber, du har erhvervet dig i terapien, kan efterprøves imellem sessionerne, og hvilke adfærdseksperimenter du kan gøre for at indsamle yderligere information. Kognitiv terapi er således et teamwork, og målet er at styrke din evne til selv at identificere og ændre uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre. Du bliver din egen terapeut.