23609800
Mindfulness

Uge 7 – Egenomsorg – kapacitet for medfølelse, glæde og frihed

Øvelser

Formel meditation

  • Eksperimentér med at træne uden lydfil. Du kan vælge mellem de forskellige formelle øvelser: kropsscanning, liggende yoga, stående yoga, siddende meditationer (45 min).

Hvis det er for svært at træne på egen hånd, så brug lydfilerne en dag og guid dig selv den næste dag.
 

Nærvær i hverdagen

  • Så mange gange som du kan huske det: vær opmærksom og vågen i løbet af din dag. Læg mærke til betydningen indadtil og udadtil.

Hovedbudskaber

  • Egenomsorg handler om vores kapacitet og evner til at drage omsorg for os selv og vores fysiske og mentale sundhed.
  • Vi kan selv gøre noget for vores trivsel, men i perioder af livet kan det, at tage imod andres hjælp være essentielt for vores sundhed.
  • Omsorg og medfølelse i forhold til os selv og andre er sundhedsfremmende og noget, vi kan praktisere hver dag.
  • Vi kan vælge vores egen mindfulness praksis baseret på vores erfaringer og på vores viden om, hvordan vi har det lige nu og her.
  • I stilheden kan vi give tid til det, der kalder på at blive set eller mødt og til at slippe det, der lukker, forværrer og formørker.
  • Når vi holder kontinuitet i vores praksis styrker vi motivation og selvdisciplin. Vi opbygger erfaringsgrundlag og nye veje til nærvær, glæde og frihed.

Uge 7: Træning i den kommende uge

Igennem programmet har vi fået direkte erfaringer med forskellige mindfulness meditationer. Invitationen i denne uge er selv at vælge, hvad vi ønsker at træne. Vi kan sammensætte vores egen mindfulness praksis baseret på vores erfaringer med de forskellige meditationer og på vores viden om, hvordan vi har det lige nu og her.

Vi kan vælge en blanding af de forskellige meditationer; for eksempel 10 minutters stående yoga, 20 minutters kropsscanning og 15 minutters siddende meditation fordelt ud på dagen eller lige efter hinanden. En anden dag vælger vi måske 45 minutters siddende meditation. Al træning tæller. Hvis vi har gode erfaringer med at træne om morgenen og/eller om aftenen, så er det det, vi kan fortsætte med.

I alle meditationerne træner vi den samme opmærksomhedskvalitet, så det vigtigste er, at få trænet og mindre vigtigt, hvilken type meditation, vi vælger. Der er ikke en meditationsform, som er mere fin eller rigtig end en anden.

“Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing

there is a field…

I’ll meet you there”

-RUMI-

I samme ånd er det vigtigere at få trænet (lidt) end slet ikke at få trænet. Ligesom det er lettere at få gang i et bål, hvor der er gløder end i et bål, der er helt slukket, så er det lettere at øge træningen, hvis vi den forudgående dag, har fået trænet (lidt). Når vi holder kontinuitet i vores praksis styrker vi motivation og selvdisciplin, og vigtigst af alt opbygger vi erfaringsgrundlag og nye veje til nærvær, glæde og frihed.

Træning uden lydfil ligger også i denne uges invitation. Vi sætter selv tid og bestemmer selv hvilken type meditation. I valget af meditation kan vi spørge os selv “Hvad er der brug for lige nu?”. Måske kalder træthed på yoga, måske på en kropsscanning. I valget tilbyder der sig et fokus, som vi igen og igen kan komme tilbage til igennem træningen. Tillid, venlighed og nysgerrighed er toner, som vi til enhver tid kan slå an, når vi træner.

”Silence is essential.

We need silence just as much as we need air,

just as much as plants need light.

If our minds are crowded with words and thoughts,

there is no space for us”.

-THICH NHAT HAHN-

 Ved at give plads til stilhed, giver vi mulighed for direkte at forbinde os til vores indre oplevelsesrum. I stilheden kan vi give tid til det, der kalder på at blive set eller mødt i os og til at slippe det, der lukker, forværrer og formørker.

Ved igen og igen at åbne opmærksomheden, åbne til det indre oplevelsesrum, hvor tanker, følelser og oplevelser rejser igennem, kan vi nænsomt og over tid lære at hvile i bevidsthedens natur.

Uge 7: Vidensdeling

 “There is a number of qualities which are important for mental peace, but from the little experience I have, I believe that one of the most important factors is human compassion and affection: a sense of caring.”

-DALAI LAMA-

 Egenomsorg handler om forholdet til os selv, om vores kapacitet, evner og formåen i forhold til at drage omsorg for os selv og vores fysiske og mentale sundhed.

Egenomsorg er relationelt. Vi har et ansvar, men vi står ikke alene med ansvaret. Vi kan være et sted i livet, hvor vi har brug for hjælp, vejledning og handlinger fra andre for at kunne være fysisk og psykisk sunde og raske. Hvis vi er stressramte eller svært belastede kan vi have brug for, at der tages særlige hensyn til os i en periode. Det kan være på arbejdet eller på studiet og måske også på hjemmefronten. I undersøgelsen af hvad vi i vores aktuelle situation har brug for, er det nærliggende at tænke på, hvem der kan være os behjælpelige med de forskellige problemer. Måske har vi vanskeligheder, som sundhedsprofessionelle kan hjælpe os med for eksempel vores egen læge, en psykolog eller en fysioterapeut. Det kan også være, at det er vores arbejdsplads, vores fagforening eller en sagsbehandler i kommunen, der er brug for aftaler med eller rådgivning fra. Hvis vi har brug for aflastning i det private, kan undersøgelsen gå på hvem, der i vores netværk, kan hjælpe med hvad. Måske kan naboen eller et familiemedlem hjælpe med praktiske opgaver som græsslåning, indkøb eller at hente børn. Måske har vi brug for at tale, om de følelser og tanker vi har. Kunsten kan være at finde ud af hvem, der bedst kan hjælpe os med hvad. Det er sjældent, at èt menneske kan hjælpe os med det hele.

Omsorg i forhold til os selv starter på mange måder med det, at blive os selv, vores valg og vores handlinger mere bevidste. I den bevidsthed ligger der omsorg.

At vide hvilke tanker og hvilken adfærd, der dræner os og som gør os mere stressede, triste og angste er et stort skridt mod sundhed og trivsel. Det kan være vores bekymringstendens, vores tilbøjelighed til at tænke negativt om os selv eller vanen med at være på de sociale medier inden vi skal sove, som vi får øje på og begynder at indse de negative og nogle gange selvdestruktive konsekvenser af. Det næste skridt er, at kunne begynde at vige fra den adfærd og de mønstre. Det er svært. Det kalder på en villighed til igen og igen at se på os selv, og det liv vi lever.

“Vend dig ikke væk. Bliv ved med at se på det sårede sted.

Det er der, lyset trænger ind.”

-RUMI-

 At praktisere egenomsorg er hjertets, kærlighedens og fredens vej. Når kroppen begynder at spænde op eller når uro melder sig, så kan vi tænke på kroppen som en kær ven, en samarbejdspartner, der venligt foreslår, at vi skal være opmærksomme i situationen. Lytte til nuet og til vores erfaringer. Det kan være det kalder på akut handling som det mest omsorgsfulde i situationen. Det kan også være, at det mest omsorgsfulde er, som Rumi foreslår ovenfor, at blive ved med at være i kontakten indadtil. At give plads til skammen, sorgen eller vreden, kan på visse tidspunkter i livet være det mest helende, vi kan gøre for os selv. På andre tidspunkter er det at fortsætte med eller genoptage sundhedsfremmende adfærd det mest omsorgsfulde og bæredygtige, vi kan gøre. Det kan være i form af motion, rygestop eller ændring af kost- eller alkoholvaner.

Lige som det har stor betydning at bringe opmærksomhed og medfølelse ind i vores indre livsverden, har det at vise omsorg og medfølelse for andre, også betydning for vores sundhed. At hjælpe andre mennesker skaber glæde og værdi. Det ved vi alle. Et forskningsstudie peger endvidere på, at bare det “at ønske andre det godt”, øger vores oplevelse af glæde, reducerer angst, skaber håb og øger vores følelse af forbundethed[1]. Medfølelse i tanke og handling, i forhold til os selv og andre, er sundhedsfremmende og noget vi kan praktisere hver dag.

”Må du være glad.

Må du være sund.

Må du kende til fred.

Må du vide, at du er elsket”.

[1] Centile, Sweet & He (2019): Caring for Others Cares for Self. Ønske: