23609800
ADHD

Udredning og behandling for ADHD/ ADD

I Kognitiv Center København foregår udredning for ADHD/ ADD i et tæt samarbejde imellem psykolog, psykologistuderende og speciallæge (psykiater).

Ring 23 60 98 00 hvis du har spørgsmål eller ønsker at komme i gang med udredning. Hvis vi ikke tager telefonen ringer vi tilbage hurtigst muligt.

Udredningsforløbet starter med en indledende samtale (90 min) med en psykolog, hvor vi, sammen med dig, vil prøve at få et overblik over, hvad du oplever, og hvordan det påvirker dig. På baggrund af denne samtale bliver det afklaret, om det er relevant for dig at fortsætte i et fuldt udredningsforløb.

Hvis vi aftaler at du skal fortsætte med et fuldt udredningsforløb vil de følgende 2-3 samtaler (45 min) være hos en psykologistuderende, som er uddannet i udredning af ADHD/ ADD.

Udredningsforløbet afsluttes med en samtale med en speciallæge (psykiater), som vil vurdere om udredningen tyder på at du har ADHD/ ADD.

Hvis udredningen tyder på at du har ADHD/ ADD vil vi typisk tilbyde dig at starte på medicin, hvis det skønnes nødvendigt. Herudover er der mulighed for at deltage i vores gruppeforløb om ADHD og ADD.

Opstart af medicin ved ADHD eller ADD foregår ved den psykiater, du har talt med. Der skal tages et hjertekardiogram (EKG) og nogle blodprøver, og efter evt. påbegyndelse af medicinsk behandling vil du skulle komme til opfølgende kontroller hos vores sygeplejerske eller ved vores speciallæge indtil vi har fundet det rigtige præparat og den rigtige dosis.

Uanset om du starter på medicin eller ikke kan det være en fordel at få et dybere kendskab til ADHD diagnosen, og de udfordringer den kan medføre i dit liv. Det at lære forstyrrelsen at kende for at blive bedre til at håndtere den, bliver også kaldt for psykoedukation.

I Kognitiv Center København tilbyder vi derfor et 6 ugers psykoedukationsforløb i gruppe, hvor vi mødes og taler om forskellige emner, fx selve diagnosen, hvordan påvirker den dig og hvorfor? Hvad giver det af udfordringer, og hvilke værktøjer og strategier kan du bruge for at imødekomme dem? På hvilke områder kan diagnosen være en styrke? Hvordan virker medicinen, hvilke bivirkninger kan der være, og hvad kan du selv gøre?

Der er 10-15 deltagere i gruppen, man mødes med de samme deltagere hver gang og med faste fagpersoner tilknyttet. Forløbet foregår i et stort kursuslokale, hvor der er mulighed for at rejse sig og bevæge sig omkring, hvis man får behov for det undervejs i sessionen.

Med den rette behandling og støtte kan langt de fleste mennesker med ADHD eller ADD fungere i dagligdagen og de fleste kan komme til at trives bedre socialt, privat og arbejdsmæssigt. Det er vores erfaring, at deltagerne er meget glade for at mødes med andre med lignende udfordringer, og at det kan være en stor hjælp, at man kan spejle sig i hinanden og høre hinandens erfaringer og strategier.

Pårørende har mulighed for at deltage i en del af den første gruppesession, hvor der er mulighed for at høre mere om ADHD/ADD og blive klogere på livet som pårørende.

Pga særlige aftaler kan udredning for ADHD og ADD foregå anderledes end det ovenfor beskrevne, hvis du er henvist via en sundhedsforsikring.

Læs mere om ADHD/ ADD

Aktuelle og kommende ADHD/ ADD gruppeforløb:

ADHD/ ADD gruppeforløb, start den 06.06.2024

Aktuelle og kommende ADHD/ ADD gruppeforløb:

ADHD/ ADD gruppeforløb, start den 06.06.2024

Udredning og behandling for ADHD/ ADD

I Kognitiv Center København foregår udredning for ADHD/ ADD i et tæt samarbejde imellem psykolog, psykologistuderende og speciallæge (psykiater).

Ring 23 60 98 00 hvis du har spørgsmål eller ønsker at komme i gang med udredning. Hvis vi ikke tager telefonen ringer vi tilbage hurtigst muligt.

Udredningsforløbet starter med en indledende samtale (90 min) med en psykolog, hvor vi, sammen med dig, vil prøve at få et overblik over, hvad du oplever, og hvordan det påvirker dig. På baggrund af denne samtale bliver det afklaret, om det er relevant for dig at fortsætte i et fuldt udredningsforløb.

Hvis vi aftaler at du skal fortsætte med et fuldt udredningsforløb vil de følgende 2-3 samtaler (45 min) være hos en psykologistuderende, som er uddannet i udredning af ADHD/ ADD.

Udredningsforløbet afsluttes med en samtale med en speciallæge (psykiater), som vil vurdere om udredningen tyder på at du har ADHD/ ADD.

Hvis udredningen tyder på at du har ADHD/ ADD vil vi typisk tilbyde dig at starte på medicin, hvis det skønnes nødvendigt. Herudover er der mulighed for at deltage i vores gruppeforløb om ADHD og ADD.

Opstart af medicin ved ADHD eller ADD foregår ved den psykiater, du har talt med. Der skal tages et hjertekardiogram (EKG) og nogle blodprøver, og efter evt. påbegyndelse af medicinsk behandling vil du skulle komme til opfølgende kontroller hos vores sygeplejerske eller ved vores speciallæge indtil vi har fundet det rigtige præparat og den rigtige dosis.

Uanset om du starter på medicin eller ikke kan det være en fordel at få et dybere kendskab til ADHD diagnosen, og de udfordringer den kan medføre i dit liv. Det at lære forstyrrelsen at kende for at blive bedre til at håndtere den, bliver også kaldt for psykoedukation.

I Kognitiv Center København tilbyder vi derfor et 6 ugers psykoedukationsforløb i gruppe, hvor vi mødes og taler om forskellige emner, fx selve diagnosen, hvordan påvirker den dig og hvorfor? Hvad giver det af udfordringer, og hvilke værktøjer og strategier kan du bruge for at imødekomme dem? På hvilke områder kan diagnosen være en styrke? Hvordan virker medicinen, hvilke bivirkninger kan der være, og hvad kan du selv gøre?

Der er 10-15 deltagere i gruppen, man mødes med de samme deltagere hver gang og med faste fagpersoner tilknyttet. Forløbet foregår i et stort kursuslokale, hvor der er mulighed for at rejse sig og bevæge sig omkring, hvis man får behov for det undervejs i sessionen.

Med den rette behandling og støtte kan langt de fleste mennesker med ADHD eller ADD fungere i dagligdagen og de fleste kan komme til at trives bedre socialt, privat og arbejdsmæssigt. Det er vores erfaring, at deltagerne er meget glade for at mødes med andre med lignende udfordringer, og at det kan være en stor hjælp, at man kan spejle sig i hinanden og høre hinandens erfaringer og strategier.

Pårørende har mulighed for at deltage i en del af den første gruppesession, hvor der er mulighed for at høre mere om ADHD/ADD og blive klogere på livet som pårørende.

Pga særlige aftaler kan udredning for ADHD og ADD foregå anderledes end det ovenfor beskrevne, hvis du er henvist via en sundhedsforsikring.

Læs mere om ADHD/ ADD