23609800

Thomas Borgen Uhre

Jeg har været læge i 25 år og jeg er speciallæge i psykiatri, speciallæge i almen medicin og specialist og supervisor i kognitiv psykoterapi. Jeg har tidligere været praktiserende læge i en stor lægepraksis i 10 år. Jeg valgte at forlade praksissen for at forfølge min interesse for psykoterapi.

Jeg har siden arbejdet på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Psykiatrisk Center Gentofte, Psykiatrisk Center Frederiksberg, Allmänpsykiatriska mottagningen VO Vuxenpsykiatri Helsingborg i Psykiatri Skåne, BUP Akutavdelningen Malmö Psykiatri Skåne.

Jeg var i 2014-2016 overlæge på psykoterapeutisk afdeling F4, Psykiatrisk Center Frederiksberg. I 2016 overlæge på IBBIS, et forskningsprojekt under Region Hovedstaden Psykiatri. Forskningsprojektet skal undersøge om sundhedsfaglig behandling kombineret med en særlig tilrettelagt beskæftigelsesindsats, hjælper sygemeldte med stress, angst eller depression bedre​ tilbage i arbejde igen.

Sideløbende med arbejdet i klinikken har jeg haft en række undervisningsopgaver. Jeg har undervist på kurser afholdt af Specialeuddannelsen i almen medicin – Københavns Universitet, Center for Sundhed – Region Hovedstaden, Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst, Lægeforeningen, Militærpsykologisk Afdeling, Psykiatrien Region Sjælland, Steno Diabetes Center, BUP Malmö, Allerød Kommune, Center for Kognitiv Terapi – Psykiatrisk Center Sct. Hans, Psykiatrisk Center Frederiksberg, Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Ballerup afd. Gentofte. Kognitiv Center København har herudover afholdt kurser og workshops om kognitiv terapi og mindfulness for praktiserende læger.