23609800
Mindfulness

Session 4 – Omsorg – at nærme os selv og hinanden

Øvelser

Formel meditation

• Træn regelmæssigt med eller uden lydfil. Vedligehold din praksis og gør den til din egen.

Nærvær i hverdagen

• Vær opmærksom på de skiftende omstændigheder i dit liv og stil dig spørgsmålet: “Hvad er der brug for nu?” eller “Hvordan kan jeg tage godt vare på mig selv lige nu?”
• Vælg at gøre tre ting i forhold til din egenomsorg og din fysiske og mentale sundhed (prioriter de nærende livsstilsvalg og fravælg de drænende). Skriv dem ned:
Nærende:
Drænende:

Hovedbudskaber

• Vores måder at møde stress og belastninger tilegnes og udvikles livet igennem.
• Nogle af vores mestringsstrategier og færdigheder kan være hjælpsomme, mens andre måske ikke længere hjælper os til at håndtere vores nuværende udfordringer.
• Igennem mindfulness træningen kan vi øge kapaciteten til at være mere fleksible og dermed komme os hurtigere efter stressende hændelser, når de opstår.
• Åndedrættet som anker er en måde at højne opmærksomheden på reaktive tendenser, en måde at komme ned i gear og foretage bevidste valg.
• Når vi holder kontinuitet i vores praksis styrker vi motivation og selvdisciplin. Vi opbygger erfaringsgrundlag og nye veje til nærvær, omsorg og frihed.

Skriftligt materiale

MBI – Kilder til inspiration