23609800
Mindfulness

Session 3 – Stress – reaktioner og stressrelateret adfærd

Øvelser

Formel meditation

• Skift mellem lang siddende meditation med forskellige fokusområder, kropsscanning (lang eller kort) og liggende yoga (lang eller kort). Lyt til guidningerne og noter dig dine erfaringer.
• Åndedrætsmeditation (10 min) dagligt enten ved lydfil eller på egen hånd. Du kan sætte tiden på din mobiltelefon.

Nærvær i hverdagen

• Eksperimentér med STOP-teknikken, når du bliver opmærksom på automatiske vaneprægede stressreaktioner og stressrelateret adfærd. S= stop op, T= træk vejret, O= observer hvad du oplever og P= prioriter dit fokus og vælg handling.

Hovedbudskaber

• Stress er en tilstand, som opstår, når vi mennesker oplever belastninger, som vi vurderer truer vores liv og velbefindende, eller som på den ene eller anden måde overstiger vores ressourcer.
• Uanset hvad der belaster os, reagerer vi fysiologisk ens. I konkrete udfordrende eller truende situationer kan det være hensigtmæssigt, men på den lange bane kan vedvarende belastninger og mere kronisk stress have negative effekter på vores krop og sind.
• Igennem træningen øger vi bevidstheden om vores stressreaktioner og stressrelaterede adfærd, og vi begynder at løsne og frigive fysiske og mentale spændinger.
• Vi kan åbne vores opærksomhed og begynde at observere strømmen af tanker. Vi kan lære at slippe tyraniserende tanker og genfortællinger om os selv, andre og verden.