23609800
Mindfulness

Session 2 – Nuet – fra automatiske til bevidste handlinger

Øvelser

Formel meditation

• Skift mellem kropsscanning (lang eller kort) og liggende yoga (lang eller kort). Lyt til guidningerne og noter dig dine erfaringer.
• Åndedrætsmeditation (10 min) dagligt enten ved lydfil eller på egen hånd. Du kan sætte tiden på din mobiltelefon.

Nærvær i hverdagen

• Vælg en rutineaktivitet, som du vil udføre med bevidst nærvær f.eks. at børste tænder, vaske op, gå i bad, cykle, gå ud med skraldeposen eller læse højt for børnene. Noter dig dine oplevelser.

Hovedbudskaber

• Når vores sind er uklart og distræt, når vi er stressramte og belastede, er vi mere tilbøjelige til at blive kapret af negative tanker og fastlåste tolkninger af os selv, andre og verden. Det kan føre til en forværring af vores humør og forstærke vores smerte og lidelse.
• Vi kan lære at genkende og adskille oplevelser fra reaktioner og dermed begynde bevidst at reagere (at respondere) på måder, der gør os mentalt sunde, mere glade og fri.
• Yoga er en vej til at få kontakt til kroppens ressourcer og vores grænser her og nu.
• Accept, tålmodighed, venlighed, medfølelse og en ikke dømmende holdning kan være en vigtig medicin at tage, når livet er svært.