23609800
Mindfulness

Uge 8 – Fremover – vejen at gå og livet at leve

Øvelser

Formel meditation

 • • Mediter med eller uden lydfiler. Vedligehold din praksis og gør den til din egen. Nedskriv hvad du gerne vil træne i den kommende uge. Planlæg uge for uge så længe det giver mening.

Nærvær i hverdagen

 • Så mange gange som du kan huske det: vær opmærksom og vågen i løbet af din dag. Læg mærke til betydningen indadtil og udadtil.
  • Så mange gange som du kan huske det i løbet af din dag: vær opmærksom og vågen. Læg mærke til betydningen indadtil og udadtil.
  • Nedskriv 3 beslutningsønsker for de kommende 3 måneder i forhold til at være nærværende og tage vare på din fysiske og mentale sundhed.

Hovedbudskaber

  • Med afslutningen af forløbet følger en ny begyndelse; en ny begyndelse med al dets uforudsigelighed og potentiale.
  • Det kræver mod og kærlighed at turde vende og konfrontere sider af os selv, som på den ene eller anden måde skaber lidelse i vores – og måske andres – liv. Dét er en livslang praksis i sig selv.
  • Uanset hvad livet byder os – nu og fremover – kan vi øve os i at møde det åbent, fordomsfrit, nysgerrigt og med hjertets intelligens.
  • Den viden og de færdigheder, som er vokset frem under forløbet, næres kun, hvis vi aktivt vælger at vedligeholde og uddybe dem i vores hverdag.
  • Vi er ikke alene. Der er masser af kilder til inspiration og åbner vi os for det, er forbundetheden indadtil og udatil altid der.

Uge 8: Træning i den kommende uge

Den 8. session i MBSR-programmet markerer forløbets afslutning. Vi inviteres til at stoppe op og reflektere over, hvor vi hver især er nu, og hvad vi har berørt i os selv i løbet af de sidste to måneder. Måske er der noget, vi gerne vil huske, som vi let kunne komme til at glemme midt i dagligdagens rutiner og gøremål. Det kan være værdien af at være venlig og mindre dømmende overfor os selv, dét at være nærværende i vores relationer eller noget helt tredje. Vi kan formulere dét, der har berørt os, og nære og værne om dét, der måske er stærkt og sårbart på en og samme gang.

“Den lille rubin, som alle ønsker er faldet ud på vejen. Nogle tror den ligger øst for os, andre vest for os. Nogle siger “blandt primitive klippestykker”, andre “i de dybe have”.
Kabirs instinkt fortalte ham, at den var indeni, og hvad den var værd, og han svøbte den omhyggeligt i sit hjertes klæde.”
-KABIR-

At vide at vi har ”den lille rubin” i os er en uvurderlig viden at have. Samtidigt er viden om ”den lille rubin”, at vi har potentialet for heling og frigørelse, ikke helt nok. Saki Santorelli minder os om, at ”rubinen ikke forsvinder, men adgangen til den vil enten dæmpes eller lyse op af de valg, vi træffer i livet”.

Den 8. session er en afslutning, men det er ligeså meget en ny begyndelse med alle dets uforudsigelige og ubekendte faktorer. Det kalder på, at vi fortsætter med at opretholde og uddybe de færdigheder, som er udviklet i løbet af programmet. At vi, igen og igen, møder nuet, os selv og andre, med nærvær, nysgerrighed, tålmodighed, åbenhed, tolerance, venlighed og klarhed.

”To learn the scripture is easy,
To live them, hard.
The search for the Real
is no simple matter.”

-LAL DED-

Vi vil komme ud af træningen, genfinde den, og opleve perioder med forskellige betingelser for at træne. På de dage eller i de perioder, hvor det er svært, læg da ekstra godt mærke til, hvad der kommer i vejen for det, som du ønsker. Nogle gange er forhindringerne – hvad end de tager form af træthed, sygdom, vrede, travlhed, kriser, angst, tab eller konflikter – lige præcis dét, som kalder på at blive opdaget. At blive bevidst om forhindringerne, kan mange gange være dét, der viser en vej tilbage på sporet, tilbage til os selv, og det liv vi gerne vil leve.

En anden hjælpsom påmindelse nu og fremover – uanset situation, følelse eller tilstand – er, at vi altid har muligheden for at forbinde os til det at være.
At skifte gear fra det at gøre til det at være.

”Whenever you become lost or tired, overextended or discouraged or simply in need of rest and ease and the refreshment of not needing to pursue any aim at all – simply being”.
-SAKI SANTORELLI-

Uge 7: Vidensdeling

”The more you are in touch with yourself,
the more you are in touch with the people around you.”

-SAKI SANTORELLI-

Når vi starter ud på rejsen med MBSR som fartøj, så er der mange, der sætter fra land med et ønske om at få det bedre, at komme af med bekymringer og negative følelser eller blive bedre til at håndtere deres egen stress, sorg og smerte. Processen hen over de 8 uger er alt andet end rent velvære. Det er på mange måder hårdt arbejde. Det kræver mod at turde vende og konfrontere sider af os selv, som på den ene eller anden måde skaber lidelse i vores – og måske andres – liv. Igen og igen har vi i de forløbne uger vendt os indad. Iagttaget. Lyttet. Mærket. Tilladt. Givet slip.

Mange vil have en oplevelse af, at det samtidig har været en ”venden sig udad”, en voksende fornemmelse af at nærme os hinanden som mennesker. En genkendelse af det alment menneskelige, som måske har ligget skjult bag facader, fordomme og antagelser. Forbundetheden indadtil og udadtil, kan være med til at give kraft og nye dimensioner til vores ønsker for vores videre rejse.

Der er masser af kilder til videre inspiration. Mange muligheder for følgeskab på den videre rejse – det kan være i form af litteratur, online undervisning og guidninger, praksisfællesskaber og retrætemuligheder indenlands og i udlandet.

Rejsen herfra er fortsat en rejse ud på ukendt og foranderligt hav. Historien om ”Bondens held” minder os om, at det, der sker – og kommer til at ske i livet – ikke har en iboende og endegyldig sandhed i sig.

”Der var engang en bonde i det gamle Kina, der ejede en hest. “Du er så heldig”, sagde hans naboer til ham, “at have en hest til at trække vognen for dig.” ”Måske”, svarede bonden.

En dag låste han ikke porten ordentligt, og hesten løb væk. “Åh nej! Dette er forfærdelige nyheder!”, udbrød hans naboer. “Sådan en frygtelig ulykke!”. ”Måske”, svarede bonden.

Et par dage senere vendte hesten tilbage og havde seks vilde heste med sig. “Hvor fantastisk! Du er så heldig!”, sagde hans naboer til ham. “Nu er du rig!”. ”Måske”, svarede bonden.

Den følgende uge ville bondens søn ride en af de vilde heste til, den sparkede ud og sønnen brækkede sit ben. “Åh nej!”, udbrød naboerne, ”sådan et uheld!”. ”Måske”, svarede bonden.

Den næste dag kom soldater til landsbyen og tog alle de unge mænd med for at kæmpe i en krig. Bondens søn blev ladt tilbage. “Du er så heldig!”, udbrød hans naboer. ”Måske”, svarede bonden.”

Hvordan livet bliver afhænger i vid udstrækning af, hvordan vi tager det. Hvis vi i for høj grad identificerer os med dét, der sker eller med de tolkninger vi gør os, så kan livet blive en smertefuld rutchetur.

Modsat kan vi – uanset hvad livet byder os – øve os i at møde det åbent, fordomsfrit, nysgerrigt og med hjertets intelligens.