23609800
ACT – Acceptance & Commitment Therapy

ACT – Acceptance & Commitment Therapy

ACT er en nyere retning indenfor kognitiv terapi. Det centrale i ACT er at vi lærer at acceptere det ubehag, der ikke kan ændres på eller kontrolleres og i stedet retter vores opmærksomhed imod at skabe et liv i overensstemmelse med vores livsværdier. Målet med ACT behandling er derfor at lære at acceptere og give plads til vores følelser, at kunne være opmærksomme på vores tanker uden at vi blive for involverede i dem, at kunne være bevidst nærværende i nuet og at have fokus på vores livsværdier og tage aktive skridt i retning af dem.

ACT – Acceptance & Commitment Therapy

ACT er en nyere retning indenfor kognitiv terapi. Det centrale i ACT er at vi lærer at acceptere det ubehag, der ikke kan ændres på eller kontrolleres og i stedet retter vores opmærksomhed imod at skabe et liv i overensstemmelse med vores livsværdier. Målet med ACT behandling er derfor at lære at acceptere og give plads til vores følelser, at kunne være opmærksomme på vores tanker uden at vi blive for involverede i dem, at kunne være bevidst nærværende i nuet og at have fokus på vores livsværdier og tage aktive skridt i retning af dem.