FRI AF ANGST
Kognitiv behandling af angst vil hjælpe dig med
-at håndtere og forebygge angst
- at forstå samspillet mellem krop og psyke
- at ændre uhensigtsmæssige bekymringstanker
- at opnå nærværd og afspændthed
 

 

Vidste du...
Arbejdsgiverbetalt behandling af stress er skattefri for medarbejderen, hvis det konkret kan påvises, at stressen er opstået som følge af medarbejderens arbejdsfunktion.
Læs mere på SKATS hjemmeside
 


Er du bange for at køre i bus eller tog, stå i kø, højder, elevatorer: læs her

Er du bange for at andre skal vurdere dig negativt, rødme, komme i fokus, sige noget til at møde: læs her

Føler du, at du er belastet på dit arbejde, har svært ved at præstere, har søvnproblemer, problemer med hukommelsen: læs her