Mindfulness

Session 3 – Stress – reaktioner og stressrelateret adfærd

Øvelser

Formel meditation

• Skift mellem lang siddende meditation med forskellige fokusområder, kropsscanning (lang eller kort) og liggende yoga (lang eller kort). Lyt til guidningerne og noter dig dine erfaringer.
• Åndedrætsmeditation (10 min) dagligt enten ved lydfil eller på egen hånd. Du kan sætte tiden på din mobiltelefon.

Nærvær i hverdagen

• Eksperimentér med STOP-teknikken, når du bliver opmærksom på automatiske vaneprægede stressreaktioner og stressrelateret adfærd. S= stop op, T= træk vejret, O= observer hvad du oplever og P= prioriter dit fokus og vælg handling.

Hovedbudskaber

• Stress er en tilstand, som opstår, når vi mennesker oplever belastninger, som vi vurderer truer vores liv og velbefindende, eller som på den ene eller anden måde overstiger vores ressourcer.
• Uanset hvad der belaster os, reagerer vi fysiologisk ens. I konkrete udfordrende eller truende situationer kan det være hensigtmæssigt, men på den lange bane kan vedvarende belastninger og mere kronisk stress have negative effekter på vores krop og sind.
• Igennem træningen øger vi bevidstheden om vores stressreaktioner og stressrelaterede adfærd, og vi begynder at løsne og frigive fysiske og mentale spændinger.
• Vi kan åbne vores opærksomhed og begynde at observere strømmen af tanker. Vi kan lære at slippe tyraniserende tanker og genfortællinger om os selv, andre og verden.

Bestil tid online
Ring 23 60 98 00